những điều thay đổi trong luật bảo hiểm xã hội

5 sự thay đổi lớn cực quan trọng trong luật BHXH mới

Bên cạnh việc đóng thêm 5 năm BHXH để được hưởng toàn bộ lương hưu, người lao động phải đóng thêm các khoản phụ cấp