Nghề QC là nghề gì

Kỹ sư QC đòi hỏi bạn có kiến thức về sản phẩm đang làm, hiểu nội dung bản vẽ, thứ tự các công đoạn sản xuất. Giám sát thường xuyên và trực tiếp tại hiện trường sản xuất….

QC : Quality Control ( Engineer) là kỹ sư Quản Lý chất lượng. Đây là những người trực làm kiểm tra cho các sản phẩm thực tế từng công đoạn của sản xuất.

QA là gì?

Các công đoạn thường có là:

– Lập kế hoạch kiểm tra.

– Lưu hồ sơ các hạng mục kiểm tra.

– lập các báo cáo về sự không phù hợp xảy ra trong quá trình kiểm tra.

– Lập các báo khắc phục và phòng ngừa trong quá trình sản xuất, kiểm tra.

– Kênh thông tin với giám sát khách hàng về tình hình chất lượng sản phẩm.

Kỹ sư QC đòi hỏi bạn có kiến thức về sản phẩm đang làm, hiểu nội dung bản vẽ, thứ tự các công đoạn sản xuất. Giám sát thường xuyên và trực tiếp tại hiện trường sản xuất….

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *