cách làm cv tốt

Hướng dẫn cách làm đẹp cv khi thiếu kinh nghiệm

Tập hợp và mô tả logic những kinh nghiệm có được từ các hoạt động chuyên môn, ngoại khóa và công việc làm thêm thời