tìm việc cho người thiếu kinh nghiệm

Lo lắng vì mình không có đủ kinh nghiệm? Bạn đừng lo

Các điểm mạnh khác: trong sơ yếu lý lịch, bạn nên cho nhà tuyển dụng biết bạn sẵn sàng làm thêm giờ, chấp nhận mức